Teamuitje of bedrijfsuitje organiseren en de werkkostenregeling (WKR). Wij leggen u uit hoe u daar slim mee om kunt gaan!

Vanaf 1 januari 2015 zijn, met de invoering van de werkkostenregeling (WKR), de belastingregels omtrent uw teamuitje of bedrijfsuitje veranderd. Wij hebben een brochure geschreven met alle informatie hierover, maar u kunt de inhoud hiervan ook hieronder lezen. Tip: laat de brochure aan uw accountant zien, er staan namelijk 4 handige tips in!

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling / WKR vervangt per 1 januari 2015 alle verschillende regels en wetten rondom de verschillende vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers en bundelt deze in één collectieve regeling. In feite is het een versimpeling, maar natuurlijk brengt het u een hoop papierwerk en zorgen met zich mee.

Wat valt er onder de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking behoren. Bij de werkkostenregeling gaat het om loon. Daarom is het belangrijk te weten wat precies tot het loon hoort. In het kort: loon is alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Het kan gaan om loon in geld, maar ook om loon in natura.

Voorbeelden van vergoedingen die onder de werkkostenregeling vallen zijn: kerstpakketten, bedrijfsfitness, de fiets van de zaak en bedrijfsuitjes.

Hoeveel mag ik onbelast besteden binnen de werkkostenregeling?

Binnen de werkkostenregeling kunt u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. U moet deze vergoedingen en verstrekkingen dan wel in uw administratie opnemen als eindheffingsloon.

Deze extra´s hoeven bedrijven niet meer per werknemer bij te houden. Bij de werkkostenregeling mag dat op één hoop voor het gehele bedrijf.

Wat als ik boven de werkkostenregeling uitkom?

Het is niet aan te raden boven het bedrag uit te komen, en wij geven in deze brochure dan ook verschillende tips om hier verstandig mee om te gaan.

Over het bedrag dat boven de vrije ruimte (1,2% van uw totale fiscale loon) komt, betaalt u namelijk een loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. U kunt de eindheffing eens per jaar aangeven en betalen. Dat doet u uiterlijk in uw aangifte over het 1e tijdvak van het volgende kalenderjaar.

4 Tips omtrent werkkostenregeling

Wij hebben 4 tips die jou kunnen helpen om te gaan met de werkkostenregeling omtrent teamuitjes en bedrijfsuitjes:

1. Combineer het uitje met een vergadering inclusief lunch en/of diner

Wij kunnen uw uitje in 2 facturen splitsen, waardoor er een groot gedeelte buiten de werkkostenregeling valt. De zaalhuur en catering hoort bij namelijk bij de bedrijfsvergadering en valt daardoor niet onder de werkkostenregeling.

Besparing: Dit kan oplopen tot wel 80% van het totaalbedrag!

2. Organiseer het uitje volledig op eigen terrein

Wanneer het gehele teamuitje of bedrijfsuitje georganiseerd wordt op eigen terrein, dan hoeft het uitje niet belast te worden onder de werkkostenregeling. Dit betekent echter niet dat wij gedurende het hele uitje op uw terrein aanwezig hoeven te zijn. Wij bieden namelijk verschillende uitjes waarbij de uitleg en afronding op uw terrein plaatsvindt, maar de opdrachten in het gebied rondom uw terrein.

Voorbeelden hiervan zijn: Jeems Bont (waarbij de deelnemers een top-acteur of stuntman worden in hun eigen gemaakte film), The Fugitive (een uitje met creatieve en sportieve opdrachten) en Zeskamp (actieve en uitdagende opdrachten voor iedereen).

Er zijn nog veel meer uitjes mogelijk op eigen terrein. Neem voor meer informatie gerust contact op, dan leggen wij het u graag uit!

Besparing: Het gehele uitje valt niet onder de werkkostenregeling.

3. Teambuilding en teamtrainingen vallen buiten de werkkostenregeling

Uitjes die als teamtraining kunnen worden bezien vallen ook buiten de WKR. Hierbij moet er wel aangemerkt worden dat de belastingdienst niet zomaar alles als teamtraining aanneemt. Verbetering van kennis en vaardigheden voor het werk zijn van belang en dat de training onder werktijd plaatsvindt.

Besparing: Het gehele uitje valt niet onder de werkkostenregeling.

4. Combineer jouw uitje met een ander component uit de werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling valt bijvoorbeeld ook het kerstpakket. In plaats van een kerstpakket kunt u eens kiezen voor een uitgebreider uitje. Daarmee bespaart u wellicht de kosten die anders dubbel in de werkkostenregeling zouden vallen.

Neem gerust contact op als u hier vragen over heeft. Wij denken graag met u mee!

Besparing: Je hoeft minder beroep te doen op de werkkostenregeling.

U kunt al deze informatie teruglezen in de brochure die wij geschreven hebben. Handig om te laten zien aan uw accountant.

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.